Søndag til Torsdag: 07:00 – 23:00
Fredag og Lørdag 07:00 – 18:00

Fredag og Lørdag mellom 18:00 – 23:00 er reservert for utleie til grupper.
Kan benyttes av alle dersom den er ledig, og nedenfor en oversikt over kalenderen.
Dersom det står opptatt, så er Saunaen utleid.

 

[iframe src="https://www.google.com/calendar/embed?title=Farsund%20Badehus%20Sauna&showPrint=0&showCalendars=0&showTz=0&mode=WEEK&height=400&wkst=2&bgcolor=%23ffffff&src=farsundbadehus%40gmail.com&color=%232186ee&ctz=Europe%2FOslo" style=" border-width:0 " width="800" height="400" frameborder="0" scrolling="no"" width="100%" height="400px"] [/iframe]