About the sauna

It all startet out as an idea 7 years ago. The non-profit organisation “Friends of the bath house” ordered a overall plan for the bathhouse and it’s surroundings from the local architectcompany Stiv kuling architects. As a part of this plan the surroundings where upgraded. The last part of the plan was building a sauna.

In february 2013 we arranged a workshop for a group of students at The Oslo Scool of Architecture and Design. Ideas were allowed to fly, consepts were discussed and finally a diversity of different models were built.

Springtime 2015 we put the showel in the ground and made the basis for the building. Then we had a nine days intens workshop together with the students. The ambitious plan, to say the least, was to raise and finish the building. And we did it!

 

 

Det hele startet som en ide for 7 år siden da Badehusets venner bestilte en helhetsplan for badehuset fra Stiv kuling arkitekter as. Som en del av denne planen ble uteområdene rustet opp og nye funksjoner tilført. Siste del av prosjektet var ideen om en utendørs sauna.

For et og et halvt år siden hadde Stiv kuling arkitekter og badehusets venner en workshop med arkitektstudentene ved Arkitekthøyskolen i Oslo. Tanker ble luftet, konsepter drøftet og modeller bygget.

Forsommeren i år ble de første spadetakene tatt og grunnlaget for byggingen lagt. Vi gjennomførte så en intens workshop med arkitektstudentene hvor ambisjonen var å reise bygget løpet av NI dager. Vi klarte det! Og nå er Farsunds nye storstue åpen for alle. Nyt bygget, varmen og en fantastisk utsikt over havet!

 

Saunaens arkitektur

Bygget er oppført som en solid trekonstruksjon hvor stender og horisontale lekter er felt inn i hverandre. Utsiden er panelt med brent furu. Konstruksjonen er kledd og isolert ut i fra de forskjellige rommenes bruk og kvaliteter. I dusjrom og inngangsparti er konstruksjonen kledd med hvit vindsperreduk, i badsturommet er konstruksjonen isolert med forskalingsbord og trefiberisolasjon mens det i kaldkulpen sees rett ut på utvendig brent panel. Rommene utforsker slik sett konstruksjonen og viser de forskjellige lagene et moderne low -tech økovennlig bygg består av. Detaljer er gjort i kobber, som vil korrodere over tid. Det er også brukt kobber i kaldkulpen for å speile lyset og gi dette rommet en varm glød. Utvendig vil den brente fasaden grånes over tid, samtidig som det impregneres av saltvannet som skyller over den. Taket er tekket med bølgefiberplater for å trekke veksler på den omkringliggende arkitekturen.