Regler for bruk

SAUNAREGLER / SAUNA RULES

 

VELKOMMEN TIL ET HYGGELIG SAUNABESØK!

ENJOY YOUR SAUNA SESSION

 

DUSJ FØR BRUK AV SAUNA

SHOWER BEFORE ENTERING THE SAUNA

 

GULVET KAN VÆRE GLATT

MIND A SLIPPERY FLOOR

 

BRUK HÅNDKLE PÅ BENK

USE TOWELS ON THE SEATING AREAS

 

INGEN VANN PÅ OVNENE

NO WATER ON THE OVENS

 

ALKOHOL, RØYKING, SPISING IKKE TILLATT

NO ALCOHOL, SMOKING, EATING IN THE SAUNA

 

VIS HENSYN OVERFOR ANDRE GJESTER

RESPECT OTHER GUESTS

 

BARN UNDER 16 ÅR KUN I FØLGE MED VOKSNE

CHILDREN UNDER THE AGE OF 16 MUST BE ACCOMPANIED BY AN ADULT

 

SAUNA BRUKES PÅ EGET ANSVAR

USE OF THE SAUNA IS AT OWN RISK

 

IKKE BRUK SAUNA HVIS DU FØLER DEG UKOMFORTABEL, SVIMMEL ELLER SØVNIG

EXIT THE SAUNA IMMEDIATELY IF UNCOMFORTABLE, DIZZY OR SLEEPY

 

RYDD OG SVABRE GULVENE FØR UTSJEKK. SLÅ AV OVNENE. LUKK DØRENE.

CLEAN AND SWAB THE FLOORS BEFORE CHECK-OUT. TURN OFF THE OVENS. CLOSE THE DOORS.

 

Med vennlig hilsen/best regards

BADEHUSETS VENNER