Påfylling klippekort

Det er flere måter å fylle på klippekort, og velg en av de under for å få forklaring på hva du må gjøre.

Bankkonto: 2801.38.52180

Se komplettt prisliste her: Se prisliste

Bankbetaling

De kan fylle på klippekortet ved å betale direkte i banken.

Badehusets venner konto nummer: 2801.38.52180

Dersom du er usikker på om kortet står på ditt navn, så merk innbetalingen med nummeret som står på adgangskortet.

Status på klippekort

Send e-post til: farsundbadehus@gmail.com

Vi sender tilbake en rapport som viser kjøpte og brukte klipp.