Driftsinnstrukser

DRIFTSINSTRUKS

Farsund Badehus – Sauna

Dato/ref: BVS int.kontroll, ref#1, 19.09.15

DRIFTSINSTRUKS: Farsund Badehus – Sauna

1) Anlegget er tilgjengelig for allmennheten, etter innbetalt medlemsavgift/leie og aksept av denne instruks.

2) Alle som bruker saunaen må trekke adganskort i kortleser før entring av anlegg. Bruker(e) står da som enkeltperson(er), eller kollektivt samme med andre sambrukene, ansvarlig for at Driftsinstruksen overholdes og at eventuelle skader som måtte omfatte anlegget dekkes/erstattes.

3) Bruk av anlegget er på egen ansvar. Feil/mangler/konsekvenser kan ikke ramme/laste Badehusets Venner og/eller Kommunen.

4) Barn under 16 år har ikke adgang til anlegg uten følge og oppsyn av voksne

5) Åpningstider:

  • Søndag-torsdag (07:00-23:00), fredag-lørdag (07:00-18:00)
  • Fredag og lørdag (18:00-23:00) er anlegget fortrinnsvis reservert for utleie til grupper, men kan benyttes av alle dersom saunaen er ledig.

6) Garderoben er i hovedbygningen av Badehuset. Nøkkel finnes i saunaen

7) Dusj før bruk av saunaen – bruk håndduk på benk

8) Anlegget kan benyttes av maks 20 personer samtidig

9) Bruk kun ferskvann fra kran/slange (ikke badekulp/sjø!) på ovn

10) Ved brann evakueres anlegget via nødutgang. Brannslokkningsapparatet benyttes om mulig (montert i dør inn til dusj) Brannvesen varsles.

11) Vis respekt for andre gjester. Bruk egnet bekledning

12) Var varsom på anlegget og uteområdene for å hindre fall og problemer i sjø/badekulp. Spesielt ved dårlig sikt/mørke, og på glatt underlag, inne som ute.

13) Føler du deg ukomfortabel, svimmel eller søvnig – forlat saunaen straks.

14) Sjekk med lege hvis du har helseproblemer.

15) Alkohol er ikke tillatt når anlegget er allment tilgjengelig.

16) Bruk ikke glassflasker i anlegget, eller andre personlig eiendeler som kan være til sjenanse

17) Drikk rikelig med vann før og etter bruk av saunaen

18) Bruker(e) er ansvarlig for at badstuen forlates rengjort og i orden. Gulv og benk spyles med vannslange (spyl ikke på elektrisk

Nyt utsikten og temperaturen!

Last ned INTERNKONTROLL / DRIFTSINSTRUKS – 19.09.15